Sökning: "Sadia Harnafi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sadia Harnafi.

 1. 1. La motivación de los alumnos en elnoveno grado: el español comolengua extranjera en la escuelasecundaria básica

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Sadia Harnafi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Este ensayo se enfoca en la motivación de los alumnos en noveno grado, en el contexto sueco,el objetivo ha sido investigar lo que motiva o desmotiva a los alumnos en la adquisición delespañol como lengua extranjera, sobre todo lo que les motiva para seguir estudiando españolcomo lengua extranjera. La perspectiva teórica es la de la motivación interna y externa (Ryany Deci, 2009). LÄS MER

 2. 2. Ge megafonen till andra författare. Icke-västerländska författare ska höras i klassrummet : En kvalitativ studie om svenskläraresskönlitterära val

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sadia Harnafi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om svensklärare i årskurs 7-9väljer icke-västerländska författare vid val av skönlitteratur. Även om det finns ett bakomliggande motiv till deras skönlitterära val kommer studien även att fokusera på hurvalet avicke-västerländsk litteratur kan bidra till ett mer vidgat perspektiv i undervisningen. LÄS MER