Sökning: "Sadia Hasan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sadia Hasan.

 1. 1. Samverkan mellan IT och affär : hur företag skapar värde genom IT-investeringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bälter Eronell; Sadia Hasan; Julia Wahlund; [2016]
  Nyckelord :IT; strategi; affärsanpassning; innovation; digitalisering; värde;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har värdeskapande genom IT-investeringar inom en organisation studerats för att hitta vad som styr värdeskapandet samt hur värdet formas. Inledningsvis utfördes en kvantitativ studie för att urskilja företag med tydliga IT-investeringstrender i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Agilitet under styrande villkor : En fallstudie om systemutvecklingsmetoders betydelse på Skatteverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Sadia Hasan; Petra Johannesson; [2016]
  Nyckelord :agil; systemutveckling; systemutvecklingsmetoder; IT; myndighet; kultur; drivkraft; organisationsförändring; införande; förutsättning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to 1) identify driving forces for introducing new system development methodologies at the Swedish Tax Agency. The preconditions of the Swedish Tax Agency also affect the use of new methodologies. The study therefore also aimed to 2) portrait the influence of the preconditions on the organization. LÄS MER

 3. 3. WLAN Security : WLAN Security

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Abdul Qudoos Memon; Ali Hasan Raza; Sadia Iqbal Iqbal; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : WLANs are become popular due to their different advantages. Beside all these advantages WLANs are also facing the major problem of the security, so that why lots of people are doing research on WLAN to improve the security because many companies want to transfer their sensible data over WLAN. LÄS MER