Sökning: "Sadia Mohamed Abdisalam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sadia Mohamed Abdisalam.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En systematisk litteraturstudie

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Sadia Mohamed Abdisalam; Fatuma Harir Ibrahim; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Background: Death is a universal reality that affects all people. The registered nurse is responsible for alleviating the suffering and offering the best possible quality of life to the patients and their relatives. When the nurse feels that her own knowledge and understanding is not sufficient, they cannot satisfy the needs of patients. LÄS MER