Sökning: "Safety Stock"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Safety Stock.

 1. 1. Investigating the move from a traditional warehouse classification to a more sophisticated one: a case study of ABB Jokab Safety AB.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Athanasia Mitraka; Carolin Svensson Johnson; [2019-07-02]
  Nyckelord :ABC analysis; warehouse management; inventory management; stock value; warehouse strategies; multi-criteria classification; demand; ; lead time; supply price; Ng-model;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. SAFETY STOCK PLANNING AND SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION IN STOCK STATUS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Ruoxi Li; [2019]
  Nyckelord :Safety stock; Statistical distribution; Supply chain optimization; Recursive algorithm; Statistical model;

  Sammanfattning : This paper proposes a safety stock calculation function based on their distribution properties and create a guideline for the stock status optimization problem. The motivation for this paper originates the cooperation with a drilling tools company, Epiroc Drilling tools AB. LÄS MER

 3. 3. Lagerstyrning vid volatila inköpspriser : En fallstudie på Alutrade AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emma Mogensen; Linnéa Bosson; [2019]
  Nyckelord :Inventory; inventory control; inventory control models; volatile purchase prices; order quantity; order time; safety stock; stock turnover; Lager; lagerstyrning; lagerstyrningsmodeller; volatila inköpspriser; orderkvantitet; ordertidpunkt; säkerhetslager; lageromsättningshastighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Lagerstyrning är olika aktiviteter som rör hur ett lager hanteras och styrs. Styrningen av ett lager har en stor påverkan på ett företags lönsamhet då det hanterar de aktiviteter som berör lager och därmed också det bundna kapitalet. LÄS MER

 4. 4. Förändrad lagerlayout för ökad leveranssäkerhet : En fallstudie med hänsyn till den faktiska efterfrågan på Smurfit Kappa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Adrian Asplund; Mathias Persson; [2019]
  Nyckelord :safety stock; demand; external inventory.; säkerhetslager; efterfrågan; externa lagret.;

  Sammanfattning : Background: The purpose of the safety stock is to compensate customers uncertain forecasts. The task of operations is to be able to cover up customers fluctuations in demand. By being able to maintain a stable and competition strong delivery performance results in a safety stock to be used, however, it entails tied-up capital. LÄS MER

 5. 5. Stock and Cuts in Piteå : Standardization vs. Customization in the pulp and paper industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Frida Bergvall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A major challenge for companies is to find the appropriate balance between standardization and customization. Today, Smurfit Kappa Pite˚a manufactures Kraftliner paper with a great range of grades, grammages, widths and diameters which increases complexity and total costs. LÄS MER