Sökning: "Safety culture"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden Safety culture.

 1. 1. Hur ett producerande företag kan minska svinn inom packningsprocesser genom tillämpning av en Lean metod

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mikael Tomasson; Valentin Zhybchyn; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta produkterna på marknaden förpackas i en låda eller påse tillverkad av papper eller plast för att kunna lagras, skyddas under transporten och se tilltalande ut på hyllan. För tillverkande företag är det vanligt att majoriteten av tiden går åt att tillverka en produkt, och att en klar minoritet går åt att förpacka produkten, men för företaget Tiki Safety AB var det tvärtom. LÄS MER

 2. 2. Digital transformation inom sjukvården : Utmaningar grundade i kunskap, kommunikation, integration och patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Svensson; Lovisa Sandgren; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; e-health; digital transformation.; Digitalisering; e-hälsa; digtal transformation.;

  Sammanfattning : Today most organizations are doing digital transformations to be more efficient and to offer better service and value. Healthcare is one of those organization that are doing digital transformations and are getting more and more digitalized as a part to be able to for example free more time for taking care of patients and offer better services. LÄS MER

 3. 3. ”…JAG ÄR ÄNDÅ GANSKA SÅRBAR LIKSOM. I EN VÄRLD DÄR VI KANSKE INTE ALLTID SKA KÄNNA SÅ JÄVLA MYCKET” : EN INTERVJUSTUDIE OM POLISERS UPPLEVELSE AV PSYKOLOGISK TRYGGHET

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mårten Rostö; Lisa Sydner; [2022]
  Nyckelord :Psychological safety; interpersonal risk-taking; police work; police culture; reflexive thematic analysis; Psykologisk trygghet; interpersonellt risktagande; polisarbete; poliskultur; reflexiv tematisk analys;

  Sammanfattning : Begreppet psykologisk trygghet har visat sig vara en faktor som påverkar om personal trivs och stannar på arbetsplatsen. Begreppet innebär hur tryggt det upplevs att visa sig sårbar i en grupp och vad det får för konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Cybersecurity in Railways : Identifying and Communicating Risks using System Dynamics Modeling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Cecilia Mikiver; [2022]
  Nyckelord :System dynamics; System Dynamics Modeling; CLD; Cybersecurity; Safety; Railway; Digitalization.; Systemdynamik; Systemdynamisk Modellering; CLD; Cybersäkerhet; Säkerhet; Järnväg; Digitalisering;

  Sammanfattning : Extensive digitization is currently underway in the railway sector, which has resulted in several benefits and improvements, but also challenges. The increased use of digital technologies increases the risks of vulnerabilities and susceptibility to cyberattacks. LÄS MER

 5. 5. "Socialtjänsten är som våra föräldrar" : En studie om den interkulturella kommunikationen mellan nyanlända och socialtjänsten

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nikita Ngwiki; Stella Marthin; [2022]
  Nyckelord :Newly arrived; Newly arrived migrants; Culture; Communication; Intercultural communication; Intercultural competence; Authority; Authorities; Intercultural social work; Social services; Social work; Nyanländ; Nyanlända; Kultur; Kommunikation; Interkulturell kommunikation; Interkulturell kompetens; Myndighet; Myndigheter; Socialtjänst; Socialt arbete; Interkulturellt socialt arbete;

  Sammanfattning : Vi har gjort en studie som handlar om den interkulturella kommunikationen mellan nyanlända och socialtjänsten. Sverige tar emot 5000 kvotflyktingar varje år och segregeringen har under lång tid ökat och klyftorna har blivit större. LÄS MER