Sökning: "Sag språkutveckling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sag språkutveckling.

 1. 1. Storbild vid högläsning och boksamtal i förskolan : En kvalitativ studie kring förskollärares uppfattningar om att använda storbild vid högläsning och boksamtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Felicia Lyckebäck; Maria Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Boksamtal; förskola; förskollärare; högläsning; projicering; språkutveckling; storbild; teknik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar förskollärare har när det gäller att använda storbild vid högläsning och boksamtal, både generella uppfattningar och vilka möjligheter och begränsningar förskollärarna kan se. Studien har en kvalitativ inriktning där sex förskollärare intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Språket är nyckeln till skolframgång : En kvalitativ studie om andraspråkselevers möjligheter att lyckas i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Hedstad; Ylva Sundström; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; andraspråksinlärning; kulturell bakgrund; multikulturell undervisning; specialpedagogiska perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : De senaste åren har andelen elever med annat modersmål än svenska ökat i den svenska skolan. Samtidigt ska skolans samtliga elever bedömas efter samma kunskapskrav, och undervisningen ska anpassas efter varje individs förutsättningar. LÄS MER