Sökning: "Saga Björkman Höglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saga Björkman Höglund.

  1. 1. Motiverande samtal, en metod för livsstilsförändringar som påverkar till viktminskning : -En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Saga Björkman Höglund; Sara Jakobsson; [2014]
    Nyckelord :Fetma; livsstilsförändringar; motiverande samtal; viktminskning; övervikt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma har visat sig vara ett växande folkhälsoproblem i hela världen och leder till ökad risk för många följdsjukdomar. Även i Sverige har det skett en kraftig ökning och år 2013 var nästan hälften av befolkningen överviktig. LÄS MER