Sökning: "Saga Celander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saga Celander.

  1. 1. Patienters upplevelser av att leva med gikt. En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Filip Holm; Saga Celander; [2020]
    Nyckelord :Gikt; Kvalitativ forskning; Patient; Smärta; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Gikt är en ämnesomsättningssjukdom där en ökad anhopning av urat uppstår i kroppen. Gikt kan ge akuta och kroniska ledinflammationer vilka kan generera starka smärtupplevelser. LÄS MER