Sökning: "Saga Cronberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saga Cronberg.

  1. 1. ”Jag skulle ändå vilja gå kvar, det är mycket roligare” - En studie om varför elever väljer att stanna eller sluta på fritids och vad de gör istället

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Nikolina Lindsjö; Saga Cronberg; [2020]
    Nyckelord :barns fritid; barns perspektiv; fritidshem årskurs 4-6;  meningsfull fritid; meningsfullt fritidshem; slutar på fritidshemmet;

    Sammanfattning : Elever i årskurs 4-6 slutar på fritidshemmen och vi vet inte riktigt varför eller vad de gör istället.Syfte med denna studie är att förstå vad som ligger bakom årskurs 4–6 elevers val att antingenstanna eller lämna fritids. Syftet är vidare att ta reda på vad eleverna gör på sin fritid. LÄS MER