Sökning: "Saga Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Saga Hansson.

 1. 1. RESPONSIBLE WOMEN AND ANALYTICAL MEN Developing Swedish Gendered Lexica for Detection of Gender Bias in Job Advertisements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Saga Hansson; Konstantinos Mavromatakis; [2021-09-27]
  Nyckelord :Gender Bias Detection; Machine Translation; Fairness in AI;

  Sammanfattning : In this research, we examine gender bias in Swedish job advertisements with the use of gendered lexica.Gendered lexica can be employed to ascertain whether job advertisements are written with words that are associated with more masculine or feminine traits. LÄS MER

 2. 2. Jag vill inte vara som alla andra, jag vill bara vara jag. : En studie om barn som utmanar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sabina Hansson; Saga Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans bemötande i relation till livskvaliteten hos personer med demens. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Saga Jenninger; Sofia Hansson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterska; personer med demens; livskvalitet; personcentrerad vård; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca 160000 personer med demens i Sverige. Demens är en obotlig sjukdom som med tiden leder till olika funktionsnedsättningar och svårigheter att tillgodose grundläggande behov. Livskvalitet är en parameter för att beskriva hur personen med demens upplever sin livssituation. LÄS MER

 4. 4. Tack för TAKK : En kombination mellan tecken och högläsning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Madeleine Berglund; Helen Hansson; [2017]
  Nyckelord :alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK . språk.;

  Sammanfattning : Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är en metod som blir allt mer vanlig att använda i förskolan tillsammans med barn som har svårigheter i språket men även för de barn som inte har det. Metoden riktar sig mot hörande personer och innebär att det verbala språket förstärks med hjälp ut av tecken. LÄS MER

 5. 5. Renommésnyltning : En studie om förutsättningarna och dess följder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Rydahl Hansson; Hanna Wallin; [2016]
  Nyckelord :Renommésnyltning;

  Sammanfattning : SammanfattningSamhällsutvecklingen har bidragit till att antalet kommunikationskanaler ökat betydligt de senaste åren. Detta har givit reklamen en allt större roll i dagens företag. Att bygga upp ett starkt renommé kräver emellertid omfattande marknadsföring, som kan ta både lång tid och vara kostsamt. LÄS MER