Sökning: "Saga Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Saga Karlsson.

 1. 1. Life Cycle Assessment of Borehole Thermal Energy Storage

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Saga Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Borehole thermal energy storage (BTES) is a technology used to store energy between seasons. It could therefore be a solution to the seasonal mismatch between the use and production of (renewable) energy, which can be used to increase energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. LÄS MER

 2. 2. Att outsourca eller inte? : En kvalitativ studie om fördelar och nackdelar med outsourcing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Georg Jonsson; Tim Karlsson; [2022]
  Nyckelord :distributionscenter; försäljningsbara enheter; outsourcing; produktion;

  Sammanfattning : “Gravitationsmodellen” är en teori som menar på att handel mellan två parter ökar ju mindre avståndet är mellan dessa. Enligt denna teori är det fördelaktigt för företag som är lokaliserade i ett avlägset område, “långt” ifrån marknaden, att “närma” sig den. LÄS MER

 3. 3. Kollaborativ modekonsumtion - en miljömässigt hållbar konsumtionsmodell?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Saga Broberg; Christina Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kollaborativ modekonsumtion är ett relativt nytt begrepp som har utvecklats i samband med att olika affärsmodeller för delningsekonomier vuxit fram. Utvecklingen av ny teknologi har möjliggjort för nya former av internetbaserade affärsmodeller att ta form. LÄS MER

 4. 4. Configuring Configurators : The creation of UX guidelines for parametric product customization

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Anna Karlsson; Saga Gotthold; [2021]
  Nyckelord :UX; Guidelines; Product configurators; User studies;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to identify which functions may be included in product configurators in order to create a good experience for a user. The findings are compiled into a set of guidelines outlining how the user experience is affected by functions, which functions are either necessary- or supporting functions, and how these functions may be realized to create a good user experience. LÄS MER

 5. 5. Populist Voting in Europe : A Cross-National Study on Economic Factors on Populist Voting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Saga Karlsson; [2020]
  Nyckelord :populism; populist voting; economic well-being; european populism; fear of the future;

  Sammanfattning : This study looks at the effects of different elements of economic well-being on populist voting in nine European countries, primarily comparing the effect of past and current economic well-being to the effect of economic well-being regarding the future. With an hypothesis that economic well-being regarding the future will have a larger effect on populist voting than past and current economic well-being, the results are inconclusive and suggest the opposite, although statistically significant effects can be found for both having an influence on populist voting; primarily regarding household income, individual economic fairness, wealth distribution fairness and actively improving knowledge/skills for work. LÄS MER