Sökning: "Saga Kullenbäck Balafoutis"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Saga Kullenbäck Balafoutis.

 1. 1. Simundervisning genom grupparbete En pedagogisk innovation där elever leder grupparbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Saga Kullenbäck Balafoutis; [2018-07-23]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Grupparbete; pedagogisk innovation; monitorundervisning; simundervisning; pedagogik;

  Sammanfattning : Examensarbete inom Magisterprogrammet Titel: Simundervisning genom grupparbeteFörfattare: Saga Kullenbäck BalafoutisTermin och år: VT18Kursansvarig institution: Department of Food and Nutrition, and Sport Science.Handledare: Dean Barker Ph. D. Examinator: Peter Korp Ph. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i skolämnet Hem- och konsumentkunskap Hur lärare i ämnet undervisar sina elever i hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saga Kullenbäck Balafoutis; [2015]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hälsa; miljö; Lgr11; grundskol;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Överdriven matkonsumtion och ohälsa ökar allt mer trots samhällets olika riktlinjer och informationkring dessa faktorers påfrestningar för den hållbara utvecklingen, utifrån miljö och hälsa. Detta sätts irelation till skolans ansvar, kring att utbilda eleverna i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Lärares betygsättning i ämnet Idrott och Hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Saga Kullenbäck Balafoutis; Daniel Johansson; [2014-06-26]
  Nyckelord :Bedömning; LGR11.; bedömningsstöd; betygsättning; grundskola; Idrott och Hälsa; intervjustudie;

  Sammanfattning : Genom att intervjua fem lärare från olika skolor, i syfte att ta reda på lärares tillvägagångssätt i bedömning och betygsättning kom vi fram till att lärare har liknande tillvägagångssätt gällande anteckningar under/efter lektioner, om det finns tid. För att sedan vid bedömning och betygsättning av eleverna använda dessa som underlag. LÄS MER