Sökning: "Saga Pilblad Hjerpe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saga Pilblad Hjerpe.

  1. 1. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
    Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

    Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER