Sökning: "Saga Sjöström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Saga Sjöström.

 1. 1. Sjuksköterskans utmattningssyndrom och dess påverkan : hanteringsstrategier som kan tillämpas

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nicole Pivré; Sara Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Hanteringsstrategier; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom drabbar ofta personer inom människovårdande yrken, det vill säga personer inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor med en stor ledarskapsroll löper större risk att drabbas av utmattningssyndrom. LÄS MER

 2. 2. Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient - en ömsesidig strävan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Larsson; Saga Sjöström; [2016-06-07]
  Nyckelord :Närhet; relationen mellan sjuksköterska och patient; tillit; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som verksamhet grundas på en humanistisk människosyn därvärden som barmhärtighet, omsorg och kärlek till människor återfinns. För att en god ochpersonlig vård ska kunna uppnås är det av stor betydelse att patienten upplever ett förtroendeför sjuksköterskans bedömningar, professionella handlingar men också för sjuksköterskansom person. LÄS MER