Sökning: "Sagar Mistry"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sagar Mistry.

  1. 1. Revision och mikroföretag : Avvägning mellan revisionens påverkan och låneräntan efter slopandet av revisionsplikten.

    Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Sagar Mistry; Johan Meregan; [2015]
    Nyckelord :Interest rate; statutory audit; micro firm; auditor; bank; Låneränta; revisionsplikten; mikroföretag; revisor; bank;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur slopandet av revisionsplikten har påverkat låneräntan för mikroföretag.För fem år sedan avskaffades revisionsplikten för småföretag, så kallade mikroföretag, vilket gör det intressant att studera vilka effekter denna lagändring har medfört. LÄS MER