Sökning: "Saglara Kokoueva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saglara Kokoueva.

  1. 1. En kartläggning och utvärdering av vårdkvalitet inom den rättspsykiatriska öpenvården i Malmö: utifrån ett patientperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Saglara Kokoueva; Susanna Boldizar; [2009]
    Nyckelord :quality of health care; seriously mentally disordered offenders; the forensic psychiatry; outpatient care unit; patient point of view; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Psychology; Psykologi; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study was to map out the quality of the treatment in the forensic outpatient care unity in Malmoe from a patient point of view. This target group, seriously mentally disordered law-offenders, has been neglected in the scientific research. This investigation will hopefully contribute to a positive change in this subject. LÄS MER