Sökning: "Sahlstrand"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Sahlstrand.

 1. 1. Kvinnor och män i Sydafrikas public service : En studie om källor, ämnen och kön i SABCs engelska tv-nyheter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Maria IL Pettersson; [2013]
  Nyckelord :journalistik; public service; Sydafrika;

  Sammanfattning : Sydafrika övergick från att styras av en förtryckande regim till att bli en demokrati 1994. South African Broadcasting Corporation (SABC) som historiskt sett användes som ett propagandaverktyg för apartheid-regeringen är idag Sydafrikas public service-företag med uppdrag att vara en del av demokratiprocessen. LÄS MER

 2. 2. Vilka får komma till tals? : Vilka källor användes i rapporteringen om bostadsmarknaden i fyra svenska tidningar 1982, 1997 och 2012?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mimmi Epstein; Amanda Thorén; [2013]
  Nyckelord :Källor; elitkällor; bostadsmarknad; Sahlstrand; De synliga;

  Sammanfattning : Vilka är det egentligen som får komma till tals i medierna? Tidigare forskning visar att de som tillhör eliten i vårt samhälle får komma till tals i storstadspressen oftare än andra. Vi har undersökt hur källanvändningen förändrats över tid. LÄS MER

 3. 3. Vem får höras? : En undersökning av lokalpress kring makt och kön i fyra Landsortstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Alexandra Winberg; Gunnel Forssell Ehrlich; [2012]
  Nyckelord :gender; power position; local press; agenda-setting; agenda theory.; kön; maktposition; lokalpress; agenda-setting; agenda teorin;

  Sammanfattning : 2 (45)AbstractAuthors: Gunnel Forssell Ehrlich & Alexandra WinbergTitle: Gender in local press – a quantitative study of four local newspapers Level: BA Thesis in Media and Communication StudiesLocation: Linnaeus UniversityLanguage: SwedishNumber of pages: 50The report shows a quantitative study of balance in gender and position of power in the local press. The study aimed to shed light on the distribution of space in the newspaper between men and women, those within power and those without in Swedish local press. LÄS MER

 4. 4. Hbt i media : En kvantitativ innehållsanalys av ett antal svenska och nyazeeländska dagstidningars presentation av homo-, bi- och transsamhället.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Gustav Sandstedt; [2007]
  Nyckelord :Sweden; New Zealand; quantitative; gay; homosexuality; bisexuality; transsexuality; newspapers; GLBT; media; hbt; Sverige; Nya Zeeland; kvantitativ; homosexualitet; bisexualitet; transsexualitet; dagstidningar.;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to by means of a quantitative method investigate what the portrayal of GLBT-people looks like in a selection of Swedish and New Zealand newspapers. The essay focuses on aspects such as the gender ratio between GLBT-people who are mentioned and also those who are allowed to speak out in the newspapers. LÄS MER

 5. 5. The Non-Contractual Liability of the EC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Sahlstrand; [1999]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER