Sökning: "Said Al-Swiri"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Said Al-Swiri.

 1. 1. Arbetsmotivationen i arbetslivet : Faktorer som kan främja medarbetarnas arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Said Al-Swiri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The new standard for innovation management systems : A comparative study of Volvo Construction Equipment's innovation management system and CEN/TS standardized innovation management system

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dilan Alaa Josef; Said Al-Swiri; Sivan Rahman; [2016]
  Nyckelord :Innovation Management;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze Volvo CE´s current innovation management strategy and compare it with the European Committee for Standardization´s (CENT/TS) standardized innovation management system. The study can be helpful for the organization to understand the gap between their current management system and the recommendations found in the CEN/TS innovation management system. LÄS MER