Sökning: "Said Nelson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Said Nelson.

 1. 1. Fotbollstränares användning av olika inlärningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Larsson; [2017]
  Nyckelord :fotbollstränare; lärande; utbildning;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs olika inlärningsmetoder som fotbollstränare kan ha användning av i sina tränarroller när de ska utveckla fotbollsspelare. Fotbollstränare kan idag samla kunskaper på många olika sätt i jämförelse med hur det har sett ut förr då tränare oftast bara hämtade kunskaper genom tidigare erfarenheter som spelare. LÄS MER

 2. 2. Språkligt bemötande. : Pedagogers arbete med små barns språkutveckling och genus.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Annakarin Nelson; Frida Andréasson; [2008]
  Nyckelord :Nursery school; One- to three-year-olds; Linguistical treatment; Teacher perspective; Gender perspective.; Förskolan; Ett- till treåringar; Språkligt bemötande; Pedagogperspektiv; Genusperspektiv.;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan beskrivs att pedagoger ska lägga stor vikt vid att uppmuntra varje barn till att utveckla sitt språk. Under verksamhetsförlagda delar av utbildningen och arbete på förskolor har vi sett att små barn ibland får stå åt sidan för att gynna verksamhet för äldre barn. LÄS MER