Sökning: "Saimon Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saimon Andersson.

  1. 1. En systematisk litteraturstudie om hur män påverkas efter radikal prostatektomi

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Joakim Ernsén; Saimon Andersson; [2019]
    Nyckelord :Prostatacancer; hälsa; upplevelse; radikal prostatektomi; systematisk litteraturstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män idag. En vanlig behandling är radikal prostatektomi (RP), där prostatakörteln kirurgiskt avlägsnas. Ingreppet kan medföra komplikationer som påverkar mannens dagliga liv. Syftet med denna studie var att undersöka hur män påverkas efter RP. LÄS MER