Sökning: "Saints"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Saints.

 1. 1. Mormonsk apostasi på nätet. En netnografisk studie på apostasi från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Henrik Zetterqvist; [2020-06-17]
  Nyckelord :apostasy; mormonism; Church of Jesus Christ of Latter-day Saints; online religion;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that, during the last decades, religion has expanded to being a part of the world online. It serves as a place where religious devotees can maintain and strengthen their religious identity as well as it yields doubters an opportunity to question religious authorities and provides the individual with communities where a new religious identity can be formed. LÄS MER

 2. 2. "Om jag inte var medlem i Jesu Kristi Kyrka, jag tror jag skulle vara ateist" : En studie om möjliga orsaker bakom fyra mormoners religiositet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Robert Yngve; [2020]
  Nyckelord :Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga; socialisering; deprivation; rationella val; sökande efter mening och tillhörighet; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; Charles Glock; Rodney Stark; William S. Bainbridge.;

  Sammanfattning : This essay focuses on how four missionary Mormons from The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints became religious and joined the church. In the study, three questions are posed. LÄS MER

 3. 3. Den Gyllene Legenden om Britannien : En italiensk munks syn på brittisk och irländsk historia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Saints; Holidays; Hagiography; Medieval; Helgon; Högtider; Hagiografi; Medeltid;

  Sammanfattning : This essay is about the works of Jacobus de Voragine, a genoan munk during the thirteenth century namely Legenda Aurea, or The Golden Legend. This essay aims to compare his works to contemporary material as well as modern academic texts. LÄS MER

 4. 4. Survival, memory and identity : The roles of saint worship in Early Modern Castile

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Ricardo Fernández González; [2019]
  Nyckelord :Castile; saints; popular culture; popular religion; local religion;

  Sammanfattning : This paper aims to explore the connections between the rural communities of Early Modern Castile and the saints they venerated through their festivities, relics and advocations and the roles that these relationships fulfilled in their societies. The Castilians of the sixteenth century seem to have used their interactions with saints not only for the purpose of the salvation of their souls, but rather, as ways to ensure the survival of their population, to cement social cohesion and identity, or to preserve the memory of their communities. LÄS MER

 5. 5. BEATA MARIA/DEA VULTS! : En studie i bruket av Maria som symbol för heligt krig från korstågen till belägringen av Wien.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Nils Ahlsén; [2019]
  Nyckelord :Armour; religion; renaissance; religious wars; knights Templars; battle of Kahlenberg; winged husars; batlle of Las Navas. Virgin Mary; Rustningar; Religion; renässans; religionskrig; tempelherrar. slaget vid Kahlenberg; Bevingade husarer; Jungfru Maria;

  Sammanfattning : Beata Maria/Dea Vults is a thesis for the degree of master (one year) in theology.   The thesis explores the role of the Virgin Mary as a martial saint in catholic combat with Islam and muslims between the years 1119 AD to 1648 AD with a focus on symbolism. LÄS MER