Sökning: "Sajad Se"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sajad Se.

 1. 1. Personalization-privacy paradoxen : En studie om individanpassad marknadsföring och integritet ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sajad Hussein; Sabina Niva; [2022]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; personalization-privacy paradoxen; integritet; datainsamling; hotellbranschen; sociala nätverkstjänster;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att skapa en djupare förståelse kring hur personalization-privacy paradoxen behandlas i hotellbranschen utifrån en individanpassad marknadsföring. Metod: Studiens metod innefattar en kvalitativ undersökningsmetod där semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta respondenter från hotellbranschen som driver marknadsföringen. LÄS MER

 2. 2. “Hedersnormer är inget annat än ett gift som långsamt suger livslusten ur en” - En kvalitativ studie om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett kvinnligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Najeeba Muhebbi; Sajad Rezai; [2022]
  Nyckelord :Honor; honornorms; honor-related violence; surveillance; honor culture; shame; guilt; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study scrutinizes the underlying factors of honor-related violence (HRV) and examines how women break away from honor-related violence. Four autobiographical stories written by vulnerable women who have been victims to honor-related violence have been analyzed. A qualitative narrative method has been used as an analysis method. LÄS MER

 3. 3. Väderskydd- En matris för val av väderskydd

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sajad Khoshamadi; [2021]
  Nyckelord :Väderskydd Trä-och fukt;

  Sammanfattning : In recent years, the construction of apartment buildings in wood has increased significantly, and since wood is a hydroscopic building material, it is important to ensure that the material is not damaged during the construction phase. To minimize the risk of this, weather protection can be used to protect the construction during the parts of the construction period when moisture-related damage may occur. LÄS MER

 4. 4. Optimization of dose in relation to image quality in synchrotron based tomographic lung-imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sajad Mohammed Ali; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Introduction: Lung imaging with synchrotron light sources is currently a widely studied field. The image resolution and quality are remarkable and the level of detail possible to study the smallest structures, the alveoli, of the lungs cannot be obtained by any other non-invasive imaging modality with the current technology. LÄS MER

 5. 5. Utredning av för- och nackdelar med TN-S respektive TN-C system

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Raged Alameddine; Sajad Dashtbozorg; [2016]
  Nyckelord :Stray current; distribution network; harmonics; magnetic field; broken PEN-conductor; electrical environment; earthing system; Vagabonderade strömmar; distributionsnät; magnetfält; övertoner; PEN-ledaravbrott; elmiljö; fördelningssystem;

  Sammanfattning : I denna rapport analyseras för- och nackdelar med eldistributionssystem av typ TN-C (fyrledarsystem) respektive TN-S (femledarsystem) system. Det finns olika uppfattningar om vilket system som är lämpligast att bygga ut i distributionsnätet (lågspänningsnätet) och i fastigheternas huvudledning. LÄS MER