Sökning: "Sakanslag"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Sakanslag.

  1. 1. Bidrar sakanslag till effektiv myndighetsfinansiering?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Kristina Karlsson; Sabina Olsson; [2019-03-19]
    Nyckelord :Sakanslag; Statlig styrning; Effektivitet;

    Sammanfattning : Politiska beslut påverkar den offentliga ekonomin och studien visar att politikerna inte ger tillräckligt klara direktiv för att bedriva en effektiv ekonomistyrning. Det kan förutsättas att statsmakten sköter medelhanteringen till myndigheterna på ett effektivt sätt i Sverige. LÄS MER