Sökning: "Sakina Degly"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sakina Degly.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att möta närstående efter plötsliga dödsfall inom akutsjukvården

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Sakina Degly; Hanna Månsson; [2017]
    Nyckelord :Akutsjukvård; Död; Närstående; Omvårdnad; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund  Inom akutsjukvården sker det dagligen en rad dödsfall och en del av dem kommer utan förvarning. Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården ställs dagligen inför att hantera plötsliga och oväntade dödsfall. Med dödsfall kommer även närstående i sorg och som behöver stöd. LÄS MER