Sökning: "Sakrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Sakrätt.

 1. 1. Osäker marknad för förvärvare av immateriella rättigheter : Sakrättsligt skydd vid dubbeldispositioner och godtrosförvärv av patent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Berglund; [2018]
  Nyckelord :sakrätt; immaterialrätt; godtrosförvärv; dubbeldispositioner; dubbelöverlåtelser; patent; omsättningsskydd; registrering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Traditionsprincipen och avtalsprincipen. Bör Sverige följa det danska exemplet och införa avtalsprincipen vid köp av lösöre?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Herrlin; [2018]
  Nyckelord :sakrätt; traditionsprincipen; avtalsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate and compare the doctrine of traditio (known as traditionsprincipen) and the principle of contract in the area of Swedish property law in order to evaluate which alternative should be used in future in Sweden. To give a new perspective, the Swedish findings will be compared to the situation in Denmark where a contractual principle is already in effect. LÄS MER

 3. 3. Avtalsprincipen och borgenärernas ställning : I ljuset av traditionsprincipens nuvarande tillämpning och den utsökningsrättsliga presumtionsregeln i 4:18 UB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Mateja Slavnic; [2018]
  Nyckelord :Avtalsprincipen; Traditionsprincipen; 4:18 UB; Borgenärer; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Obeståndsrätt; Konkursrätt; Sakrättsligt skydd; Borgenärsskydd; Rådighetsavskärande; Lösöreköp; Likabehandlingsprincipen;

  Sammanfattning : Allt sedan traditionsprincipen i början av 1900-talet fick klart fäste i svensk rätt har olika syften angetts för, samt krav uppställts med principen. Syftet torde numera vara stävjandet av borgenärsbedrägliga transaktioner. LÄS MER

 4. 4. De besynnerliga och besvärliga belastningarna - Belastningars sakrättsliga verkningar ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Liljebäck; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; sakrätt; omsättningsintresset; betingelse; belastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att utreda om, och i så fall när, belastningar erhåller sakrättsliga verkningar. Ett ytterligare syfte är att försöka analysera rättsläget utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Surrogat till pantsatta aktier : En studie av de panträttsliga följderna av att ett pantsatt aktiebolag blir föremål för frivillig likvidation, fusion eller delning samt inverkan av att panthavare lämnat ett stående medgivande till sådan avvecklingsåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Berlin-Jarhamn; [2017]
  Nyckelord :Sakrätt; aktiepant; pant i aktier; surrogat; surrogation; fusion; fission; likvidation; rådighetsavskärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER