Sökning: "Sakrättsligt"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Sakrättsligt.

 1. 1. Överlåtelseförbudet i 28 § URL – Sakrättsliga och obligationsrättsliga verkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Sakrätt; Immaterialrätt; Obligationsrätt; Överlåtelseförbud; Konkurs; 28 § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätter ger upphov till både ekonomiska och ideella rättigheter. Den ideella rätten bygger på en tanke om att upphovsmän har ett starkt personligt intresse och en koppling till sina verk. Samma tanke ligger bakom det överlåtelseförbud som finns i 28 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). LÄS MER

 2. 2. Om möjligheten att överlåta kontoförda finansiella instrument genom blockkedjeteknik. Särskilt om sakrättsligt skydd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Andersson; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Blockkedjeteknik är en revolutionerande teknik och spås många framtida användningsområden. Ett potentiellt användningsområde för blockkedjeteknik är vid handel med kontoförda finansiella instrument. LÄS MER

 3. 3. Osäker marknad för förvärvare av immateriella rättigheter : Sakrättsligt skydd vid dubbeldispositioner och godtrosförvärv av patent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Berglund; [2018]
  Nyckelord :sakrätt; immaterialrätt; godtrosförvärv; dubbeldispositioner; dubbelöverlåtelser; patent; omsättningsskydd; registrering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Traditionsprincipen och avtalsprincipen. Bör Sverige följa det danska exemplet och införa avtalsprincipen vid köp av lösöre?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Herrlin; [2018]
  Nyckelord :sakrätt; traditionsprincipen; avtalsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate and compare the doctrine of traditio (known as traditionsprincipen) and the principle of contract in the area of Swedish property law in order to evaluate which alternative should be used in future in Sweden. To give a new perspective, the Swedish findings will be compared to the situation in Denmark where a contractual principle is already in effect. LÄS MER

 5. 5. Avtalsprincipen och borgenärernas ställning : I ljuset av traditionsprincipens nuvarande tillämpning och den utsökningsrättsliga presumtionsregeln i 4:18 UB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Mateja Slavnic; [2018]
  Nyckelord :Avtalsprincipen; Traditionsprincipen; 4:18 UB; Borgenärer; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Obeståndsrätt; Konkursrätt; Sakrättsligt skydd; Borgenärsskydd; Rådighetsavskärande; Lösöreköp; Likabehandlingsprincipen;

  Sammanfattning : Allt sedan traditionsprincipen i början av 1900-talet fick klart fäste i svensk rätt har olika syften angetts för, samt krav uppställts med principen. Syftet torde numera vara stävjandet av borgenärsbedrägliga transaktioner. LÄS MER