Sökning: "Sakral arkitektur"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sakral arkitektur.

 1. 1. Sacred Profanities : searching a language for dignity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Charlotte Vibegaard; [2017]
  Nyckelord :kaos; kosmos; tröskel; sakral; profan; illusion; symbol; komposition; ceremonibyggnad; askspridnings;

  Sammanfattning : Det sägs att Sverige är världens mest sekulariserade land, ett påstående som kan diskuteras och som väcker frågor kring vad som går förlorat nar vi lämnar religionen bakom oss. Även om allt färre är religiosa i ordets mer traditionella bemärkelse, finns det ett stort behov av att hålla ceremonier. LÄS MER

 2. 2. Rum för Ceremonier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emma Hindmarsh Vannerus; Lottie Hedlund; [2017]
  Nyckelord :Arkitektur; Religion; Ceremoni; Sakral; Architecture; Ceremony; Sacred; Stockholm; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vår målsättning är att skapa en sakral plats i en modern ceremonibyggnad - baserad på traditionella sakrala rum men utan religiös symbolik eller koppling. Vår vision är en plats där människor kan mötas och dela olika typer av ceremonier och ritualer men också finna andrum från vardagen, avskildhet och utrymme för eftertanke och kontemplation. LÄS MER

 3. 3. Minnenas Allé : Ett krematorie på Norra Begravningsplatsen, Solna

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sara Nermansdotter; [2015]
  Nyckelord :Krematorium; Norra Begravninsplatsen; sorgeträd; begravningskapell; sakral; lergods; ljus; knäckepil; betong; frånvaro; liv; död; trädstammar; skuggspel;

  Sammanfattning : Uppgiften handlar om att gestalta en ny krematoriebyggnad på Norra Begravningsplatsen i Solna. Byggnaden är till sin funktion en industribyggnad men det finns ett stort behov av att gestalta byggnaden och skapa genomarbetade rum för besökare och personal. LÄS MER

 4. 4. Space Modern : Uppsala konsthall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :André Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Space Modern Uppsala Konsthall Kandidatexamen Kandidatprojekt KTH Arkitektur 2014 André Eriksson;

  Sammanfattning : Med en stor central hall på över fyra våningar skiljer sig byggnaden från det klassiska konstmuseet. Rummet ger med sina vita betongväggar och massiva skala inte bara plats åt konsten, utan förstärker den också. LÄS MER

 5. 5. De mångsidiga kyrkorna - en studie av oktagona kyrkor under medeltiden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia

  Författare :Erik Andersson; [2009]
  Nyckelord :Historisk arkeologi; Byggnadsarkeologi; Medeltiden; Korståg; Danmark; Sakral arkitektur; History and Archaeology; Arts and Architecture; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the presence of octagonal churches during medieval time. It discusses the meaning of the architectural outline of the building, the numerological symbolism behind the number eight, and the reason why these churches were built and by whom. LÄS MER