Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Varför detta land - En asylsökandes dilemma

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Salah-Edine Khaldoun; [2018-09-14]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Varför väljer man att fly sitt hemland för ett annat land där du inte kan språket, har ett jobb eller har en bostad? Under 2014-2015 har flyktingströmmen till EU:s medlemsstater varit extremhög. 20 000 mäniskor har dött under sin flykt från olika krig och kriser, men ävenmänniskor som har sökt ett bättre liv för sig och sina anhöriga finns bland de offer som har mist sina liv på sin väg till Europa under de senaste 20 åren. LÄS MER