Sökning: "Sallie McFague"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sallie McFague.

 1. 1. Kristnas tal om Gud i ljuset av feministisk kritik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hedvig Åström; [2019]
  Nyckelord :religious language; feminism; metaphor; philosophy of religion; feminist philosophy of religion; Sallie McFague; Gail Ramshaw; Janet Soskice; religiöst språk; feminism; metafor; religionsfilosofi; feministisk religionsfilosofi; Sallie McFague; Gail Ramshaw; Janet Soskice;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how Christians can and should speak about God if they take feminist criticism seriously. This purpose concerns two problems: the first starts with the proposition that God is essentially different from humans and things and at the fact that the language that we use to describe and speak about God is a human language. LÄS MER

 2. 2. Vår Fader, Moder eller möjlig(h)en något annat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Martin Wallén; [2016]
  Nyckelord :feministteologi; feminism; gudsspråk; språket om Gud; könsinkluderande; Elizabeth Johnson; Gail Ramshaw; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The feminist theological perspective reveal and criticize a patriarchal language in the Christian church – all the feminist theologian agrees on this. However, there are different ways of approaching the issue to create an adequate god-language to use in the liturgical prayer and on a daily basis in the Christian faith. LÄS MER

 3. 3. Vår livgivande kraft, du som är på jorden : Föreställningar om det gudomliga inom ekofeministisk teologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Oscar Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :ekofeminism; ekoteologi; ekofeministisk teologi; teologi; Gud; Gudinnan; det gudomliga; Rosemary Radford Ruther; Carol Christ; Sallie McFague;

  Sammanfattning : En studie av föreställningar om det gudomliga inom ekofeministisk teologi. Uppsatsen behandlar teologerna Rosemary Radford Ruether, Carol Christ och Sallie McFague. Frågeställningen besvaras med hjälp av en innehållslig idéanalys bestående av två analysfrågor med en rad följdfrågor. LÄS MER

 4. 4. Ekologisk antropologi. Svensk ekoteologi och skapelseteologi i möte med Sallie McFague.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Anna Friheden; [2014]
  Nyckelord :ecotheology; Swedish theology; ecofeminist theology; anthropology; creation; steward; microcosm; Sallie McFague; Bo Brander; Per Larsson; Wilfrid Stinissen; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the anthropology of contemporary Swedish ecotheology and theo­logy of creation, Bo Brander, Per Larsson and Wilfrid Stinissen, in comparison with the ecofeminist theology of Sallie McFague. The Swedish theologians in this study describe man as steward, micro­cosm, priest, co-sufferer and the image of God. LÄS MER

 5. 5. I Sverige finns döden idag inte i grytan, utan i buffén : Hur ”vanliga människors” och teologers tankar kring vad som händer efter döden påverkas av individualiseringen, samt hur Svenska kyrkan ska bemöta individualiseringen, individualismen och människors eventuellt förändrade bild av vad som händer efter döden.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Kalle Bengtz; [2010]
  Nyckelord :Individualisering; individualisation; vad händer efter döden; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : This study deals with the way how people think about life after death from the perspective of individualization. Individualization is something that affects all aspects of society, especially inSweden, which is of the most individualized countries. It also affects how people think about their own death. LÄS MER