Sökning: "Sally Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sally Berg.

  1. 1. ”Det kan ibland vara en ingång till att nå patientens tankar och känslor och på så sätt påverka deras förhållningssätt till sig själva och andra” : En kvalitativ intervjustudie om en grupp fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av sitt arbete inom den svenska ätstörningsvården.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

    Författare :Sally Berg; Madeleine Holm; [2017]
    Nyckelord :Physiotherapy; eating disorder; physical activity; compliance;

    Sammanfattning : Bakgrund Ätstörningar är psykiatriska tillstånd som innefattar problem som nedsatt kroppsuppfattning och stegrad muskelspänning. En ökad risk för att hamna i ett ohälsosamt träningsbeteende finns. Fysioterapeutisk behandling syftar till att hjälpa patienterna återfå en realistisk självbild och en positiv upplevelse av kroppen. LÄS MER