Sökning: "Sally Svensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sally Svensson.

 1. 1. Att gestalta byxroller. Ett utforskande arbete ur en operasångerskas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Sally Svensson; [2021-09-28]
  Nyckelord :opera; byxroll; genus; scenkonst; gestaltning;

  Sammanfattning : Uppsatsen vänder sig till dig som är nyfiken på genusgestaltning inom scenkonstframställning. Jag som operasångerska och ’ciskvinna’ undersöker vilka verktyg jag kan använda mig av för att gestalta komplexa byxroller med känslor och olika karaktärsdrag, som läses som män. LÄS MER

 2. 2. Aktivism och medborgarskap : hur skapas progressiv förändring? En intervjustudie om miljö- och rättviseaktivismens roll i samhället och dess koppling till medborgarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emelie Svensson; [2013]
  Nyckelord :grönt medborgarskap; global miljö- och rättviseaktivism; progressiv begreppsanvändning; Aktivism; medborgarskap; fokusgrupper; global rättvisa; Human rights; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis focuses on individuals’ power and possibility to create a change in society through activism. This thesis is based on focus group interviews with global environmental and justice activists. The conversations addressed topics such as activ-ism, citizenship and global justice. LÄS MER