Sökning: "Sally man"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sally man.

 1. 1. Varför kvinnor stannar i våldsutsatta relationer. : Professionellas uppfattningar och arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sally Fatoohi; Nadine Koch; [2020]
  Nyckelord :Professionals; domestic violence; abused women; normalization process and the traumatic bond.; Professionella; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; normaliseringsprocessen och det traumatiska bandet.;

  Sammanfattning : I den här studien har ämnet våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor uppmärksammats. Anledningar till att kvinnor valde att stanna i våldspräglade relationer undersöktes, och vidare hur man arbetade med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Chatboten Sally : Skillnader i förväntningar och resultat efter införandet av en chatbot hos Helsingborgs kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Izabella Lönnqvist; Filiph Wallsten; [2019]
  Nyckelord :Chatbot; kommun; TAM; implementering av chatbot; servicebot;

  Sammanfattning : Chatbotar används idag på en mängd olika sätt. Det är vanligt att chatbotar implementeras som kundservice i olika företag, men att använda sig av en chatbot i en kommun är inte lika förekommande. Chatboten Sally är den första i sitt slag som en servicebot i Helsingborgs kommun och svarar på frågor om Vuxenutbildningen. LÄS MER

 3. 3. : Kläders påverkan på kundbemötandet - en studie om kläders påverkan på kundservice inom detaljhandel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :HANNAH NILSSON; MALIN SKÅNBERG; [2014]
  Nyckelord :kundservice; Kundbemötande; kläder; attribut;

  Sammanfattning : Kundservice har blivit allt viktigare inom detaljhandel i och med den ökade försäljningen som sker på internet. Kundservice har nästan blivit en form av marknadsföring för fysiska butiker. Trotts den hårda konkurrensen mellan butiker på marknaden kan man som kund uppleva dålig service och kundbemötande. LÄS MER

 4. 4. Att berätta för att förstå. Om interaktionens, samarbetets och stöttningens roll i andraspråksundervisning med arbete med muntligt berättande som exempel.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Davydenko; [2013-07-29]
  Nyckelord :muntligt berättande; interaktion; samspel; stöttning;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA 220Vt 2013Handledare: Sally BoydExaminator: Anna Lyngfelt.... LÄS MER

 5. 5. Metafor - en metod att göra det privata personligt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Molly Uddenberg; [2013]
  Nyckelord :Author; writing; metaphor; images; language; acting; role; autobiography; Lacan; Socrates; Knausgård; Mann; art; artist; artistic process; artistry; writing process; teaching; student; wiggh; strand; lindholm; levi; frankl; kertész; personal; experience; private; dramaturge; script writer; editor; producer; film; theatre; literature; the unconscious; Skrivarprocesser; författare; elever; skrivarkurs; metafor; självbiografi; privat; personligt; konstnär; dramaturg; manusförfattare; förintelsen; Karl Ove Knausgård; Primo Levi; Viktor Frankl; Imre Kertész; Marianne Strand; Maj-Britt Wiggh; Åsa Lindholm; rollen; bildspråket; det omedvetna; Sally Mann; fotografi; intuition; igenkänning; näsblod; Platon; Lacan; Sokrates;

  Sammanfattning : In this study I have met three authors in a dialogue seminar on their literary work. The discussion, starting from texts by Lacan and Socrates, revolved around the dichotomy of personal and private, and how to benefit from personal material in one’s literary work. LÄS MER