Sökning: "Salsa"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Salsa.

 1. 1. Salsa i Malmö - En studie om kultur, frihet och transnationella uttryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Lindblad Hartnor; [2021]
  Nyckelord :Salsa; etnografi; kultur; symbolisk interaktionism; latinness; Cultural Sciences; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna etnografi analyserar salsa i Malmö med hjälp av ett induktivt tillvägagångssätt som styrs av berättelserna av Malmöbaserade salsadansare och det empiriska material som samlats ihop från intervjuer och deltagande observationer. I denna studie diskuteras frågor om kultur, etnicitet, genus, frihet och tillhörande där intervjupersonernas berättelser jämförs med de teoretiska ramverk som tidigare gjorts av sociologiforskare. LÄS MER

 2. 2. Semantic Scene Segmentation using RGB-D & LRF fusion

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Harald Lilja; [2020]
  Nyckelord :RGB-D; LiDAR; CNN; deep multimodal fusion; robotics; autonomous vehicles;

  Sammanfattning : In the field of robotics and autonomous vehicles, the use of RGB-D data and LiDAR sensors is a popular practice for applications such as SLAM[14], object classification[19] and scene understanding[5]. This thesis explores the problem of semantic segmentation using deep multimodal fusion of LRF and depth data. LÄS MER

 3. 3. Insight Cuba : A Reflection Rapport and Three Features Connected to Cuban Economy

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Sara Charlotte Wahlström; [2019]
  Nyckelord :economy; Cuba; informal markets; prostitution; jinterism; bicycles; embargo; slow news journalism; practice theory economic anthropology;

  Sammanfattning : Cuba! The name alone connotes many things for people be it rum & cigarrs, old Chevys & colonial buildings, Hemingway & Daquires, Castro & communism, Salsa & Reaggaton, parties & calm life, blue oceans & white sandy beaches, poverty & oppression.  As a tourist destination Cuba is sold as a country caught up in a time capsule. LÄS MER

 4. 4. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 5. 5. I takt med den globala kulturen? En djupare förståelse kring individers utförande av salsadans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Marlene Havsvind; [2015]
  Nyckelord :Salsa; Dans; Exotism; Globalisering; Identitet; Socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Salsadans är ett komplext fenomen påverkat av en mängd olika faktorer. Dansen har existerat i mer än femtio år men tilltalar fortfarande olika typer av människor, blandade åldrar, yrken, religioner, samhällsklasser, etniciteter och stilar. LÄS MER