Sökning: "Salsta slott"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Salsta slott.

 1. 1. Gamla stallet på Salsta slott : En manlig tillflykt under stormaktstiden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Catarina Holdar; [2019]
  Nyckelord :Stall; stallbyggnad; Salsta slott; Nils Bielke; stormaktstiden; neostoicism; moralfilosofi;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka en vid sin tillkomst i början av 1700-talet mycket speciell byggnad till sitt innehåll. I denna byggnad samlar Nils Bielke några av sina mest värdefulla ägodelar. Uppsatsen söker svar på frågor kring samspelet mellan de högre ståndens faktiska liv och samtidens moralfilosofiska idéströmningar. LÄS MER

 2. 2. Inomhusklimat i ett statligt byggnadsminne

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Terese Wängdahl; [2013]
  Nyckelord :inomhusklimat; byggnadsminne; statens fastighetsverk; fukt; relativ fuktighet; material; temperatur; avfuktare; ventilation; skyddsvärme; kulturarv;

  Sammanfattning : Statliga byggnadsminnen är byggnader som genom dess speciella kulturhistoriska värde är extra viktiga att bevara för framtiden. Att bevara, speciellt äldre byggnader, är inte alltid helt enkelt. LÄS MER