Sökning: "Sam Lindfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sam Lindfors.

 1. 1. Ledarskap och socialt stöd från teori till ledares reella arbete för anställdas hälsa : En organisation på väg

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofia Larsson; Samuel Lindfors; [2020]
  Nyckelord :OSA; Organisatorisk och social arbetsmiljö; ledarskap; social arbetsmiljö; chefer; anställda; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : Undersökningar av arbetsmiljöverket visar att många tillverkningsindustrier inte fullgör sitt ansvar med OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) . Det finns lagar och föreskrifter som indikerar den sociala arbetsmiljöns vikt och det finns forskningsbelägg för att säga att arbetstagare mår och presterar bättre vid bra social arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility inom banksektorn : En fallstudie av Nordeas CSR-strategier

  Kandidat-uppsats, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sam Lindfors; Samir Ghaddab; Josefine Jonsson; [2013]
  Nyckelord :CSR; bank;

  Sammanfattning : Abstract Title: Corporate Social Responsibility within the banking-sector – A case study of the CSR-strategies of Nordea. Seminar date: 130108State University: Mälardalen University – Västerås Institution: School of Sustainable Development of Society and Technology Level: Bachelor Thesis in Business Administration – FÖA300Authors: Samir Ghaddab, Josefine Jonsson, Sam Lindfors Examinor: Cecilia Lindh Thillenius Supervisor: Magnus Linderström Pages: 35 Attachments: 1 Key words: CSR, bank, sustainability, communication, awareness Research questions:- What is the nature of CSR-related work in Nordea, and how do they practice CSR? - How can Nordea raise awareness about CSR among employees and other stakeholders? Purpose: The purpose with this thesis was to get an increased understanding about how Nordea interprets CSR and how they work with CSR. LÄS MER