Sökning: "Sam Zolfaghari"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sam Zolfaghari.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med bensår

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maryam Hamzavi; Sam Zolfaghari; [2019-08-02]
  Nyckelord :bensår; livskvalitet; patienters upplevelse; sjuksköterskans roll; sårvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt 50 000 människor lever idag med bensår i Sverige, bland dessa drabbade är majoriteten mellan 65-80 år gamla. Som sjuksköterska stöter man på patienter med bensår på de flesta vårdinsatserna, där av är det en utmaning hos sjuksköterskor att behandla bensår då det är en lång och svår process som kräver stor kunskap. LÄS MER

 2. 2. Privatiseringens påverkan på verksamhetsstyrningen inom apoteken i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Petra Halisso; Sam Zolfaghari; [2014]
  Nyckelord :Privatisering; Apotek; Verksamhetsstyrning; Strategi; Ledning; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur privatiseringen av Apoteket har förändrat verksamheten.Metod: Detta är en kvalitativ studie, där primärdatan har bestått av intervjuer med åtta apotekschefer i Stockholm. LÄS MER