Sökning: "Sambo"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Sambo.

 1. 1. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER

 2. 2. Sambo - med Gud? : en kvalitativ undersökning om svenska pingstpastorers syn på samboskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Niclas Severinsson; [2022]
  Nyckelord :Pingströrelsen; Pingst; samboskap; sambo; sekularisering; församling;

  Sammanfattning : I denna undersökning utförs en kvalitativ studie baserad på strukturerade intervjuer av pingstpastorer via e-post. Syftet är att undersöka vad dagens pingstpastorer anser om samboskap i förhållande till den kristna tron och församlingen och vad som påverkar deras inställning. LÄS MER

 3. 3. Föräldraskap i Johan Tobias Sergels teckningar från 1700-talets andra hälft

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecca Matarasso; [2022]
  Nyckelord :Sergel; Johan Tobias; teckning; föräldraskap; faderskap; moderskap; familj; 1700- tal; upplysningen; Rousseau; Jean-Jacques; gustavianska eran; Gustav III; Gustav IV Adolf;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hovbildhuggaren Johan Tobias Sergels teckningar av samtida föräldraskap från 1700-talets andra hälft – en dramatiskt föränderlig period i Sveriges och Europas historia, präglad av upplysningsfilosofins omvälvande framväxt. Flertalet teckningar skildrar Sergels egen familj, och kung Gustav III i relationen till sonen och tronarvingen Gustav (IV) Adolf. LÄS MER

 4. 4. Spatio-temporal drought characteristics in the Limpopo basin from 1918 to 2018 - A case study based on analysis of the Standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sandra Domingos Sambo; [2021]
  Nyckelord :rdought; Standardized Precipitation Evapotranspiration Index; Limpopo River basin; Normalized difference vegetation index; Mann-Kendall Test; Correlation analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The identification of the characteristics of drought are of great importance in water resources planning and management. This study explored the characteristics of drought at Limpopo River Basin (LRB) from 1918 to 2018. LÄS MER

 5. 5. Teknik och Naturvetenskap – sambo eller särbo? : Intervjuer med svenska och israeliska tekniklärare om tekniken och dess förhållande till naturvetenskapen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Hans Nachmann; [2021]
  Nyckelord :Technology as a school subject; natural sciences; technological knowledge; teachers; middle school; Teknikämnet; naturvetenskap; teknisk kunskap; lärare; högstadiet;

  Sammanfattning : Teknik som skolämne är, jämfört med många andra skolämnen, en relativt ny företeelse. Detta gäller för Sverige såväl som för resten av världen. De flesta andra skolämnen vilar på en sedan länge etablerad akademisk modersdisciplin. Dessa andra kunskapsområden är väldefinierade och har utvecklat egna ämnesfilosofier. LÄS MER