Sökning: "Sameblod"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Sameblod.

 1. 1. SAMEBLOD (2017) - En visuell analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Julia Berg; [2018-04-23]
  Nyckelord :Sameblod; Semiotik; bildsemiotik; visuell kultur; rasism; förtryck; mening; filmtekniker;

  Sammanfattning : This thesis will examine how the oppression of the ethnic minority group saami visualizes in the movie Sami Blood (2017) and how the pictures in it transmit meaning. By using the method semiotic picture analyzis together with various cinema techniques like mise-en-scéne, cinemaography and cinema editing, have I examined the film-makers use of those techniques and what they signify. LÄS MER

 2. 2. Olika perspektiv på historia : - En komparativ studie av spelfilm och läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether feature films offer alternative perspectives on history compared to textbooks in the subject of history for upper secondary school. This aims to create a deeper understanding of feature film as educational material. LÄS MER