Sökning: "Samer Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Samer Kan.

 1. 1. Rätten till sin kultur och identitet : -En konsekvensstudie om hur samernas kulturarv påverkas av den planerade gruvan i Gállok/Kallak

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Adrian Nordmark; [2022]
  Nyckelord :Gruvnäring; Kallak; Kulturarv; Rennäring; Samer;

  Sammanfattning : Gruvindustrin i Norrland har ökat markant de senaste åren tack vare den ökade efterfrågan på malm och mineraler. Sverige är ett viktigt gruvland och intresset för svenska mineraltillgångar har ökat markant de senaste åren. Sverige står för cirka 93 % av all export av malm och mineraler inom EU. LÄS MER

 2. 2. Samers rätt till inflytande : En studie om 5 § minoritetslagen och konsultationsordningen i förhållande till folkrätten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Hanna Nutti; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samers rätt till inflytande i egenskap av urfolk och nationell minoritet är starkt befäst i folkrätten. Mot bakgrund till Sveriges folkrättsliga åtaganden har minoritetslagen och konsultationsordningen införts. Båda lagstiftningarna ger uttryck för det allmännas skyldighet att konsultera och samråda med samer i frågor som rör dem. LÄS MER

 3. 3. Användning av Augmented Reality och dess nytta i samhällsbyggnad idag

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Samer Qais Matte; Frans Mohsen; [2022]
  Nyckelord :Synfält; Flera användare; Förstärkt Verklighet; Virtuell Verklighet; Blandad Verklighet; Byggnads-informationsmodellering; Datorstödd konstruktion;

  Sammanfattning : Byggindustrin har en stor potential i att vara väl digitaliserad. Byggindustrin är en av de äldsta bland de industrier på jorden, att den inte ligger i framkantenen när det gäller att vara digitaliserad är inget nytt. LÄS MER

 4. 4. ”Renen kan inte äta pengar. En gruva påverkar allt.” : En idéanalytisk studie om gottgörande rättvisa och samers rättigheter i fallen Rönnbäck/Rönnbäcken och Gállok/Kallak

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Olle Linder; [2022]
  Nyckelord :human rights; indigenous people; rectification; rectificatory justice; Sweden; reindeer husbandry; Saami; ICERD; UNDRIP; mänskliga rättigheter; urfolk; gottgörelse; gottgörande rättvisa; Sverige; renskötsel; samer; ICERD; UNDRIP;

  Sammanfattning : This thesis scrutinises the state plans for future mining operations in two specific areas in northern Sweden, namely Rönnbäck/Rönnbäcken and Gállok/Kallak, and how these plans have become issues of intense dialogues and debates nationwide during the previous years. This is partly because of environmental reasons but the primary matter is because these two areas have traditionally belonged to the indigenous Saami people where they are pursuing reindeer husbandry. LÄS MER

 5. 5. Samer - Hur man (inte) beskriver ett urfolk

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Dacke; Hannes Eriksson Ahlström; [2022]
  Nyckelord :Samer; Urfolk; Diskursteori; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska samepolitiken präglas av tvetydighet gällande lagstiftning och reformer som har ändamålet att förstärka samernas rättigheter utifrån deras position som ett urfolk. Sverige har valt att ännu inte ratificera ILO-konventionen 169 som skulle förstärka och konkretisera samernas urfolksrättigheter, samtidigt som riksdagen 2022 röstade igenom en konsultationsordning i frågor med särskilt intresse för samer. LÄS MER