Sökning: "Sameting"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Sameting.

 1. 1. Sametinget, en kolonial rest? : En kvalitativ studie om de samiska partierna, Sametingets roll och deras möjligheter i svensk politik.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Samer; Sameting; politik; partiprogram; lagar; förordningar; mandat; folkstyre; myndighet.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Sametingets möjligheter att driva de politiska frågor som de samiska partierna går till val med. Studien tar upp vilka frågor som de samiska partierna vill lyfta i Sametinget och hur de vill genomföra partiprogrammet. LÄS MER

 2. 2. En maktrelation ifrågasätta : En kritisk diskursanalys av Sametingets myndighetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Joanna Arnoldsson; Katja Possner; [2018]
  Nyckelord :discourse; critical discours analysis; sámi; administrative authority communication; representation theory; postcolonial theory; diskurs; kritisk diskursanalys; myndighetskommunikation; samer; Sametinget; representationsteori; postkolonial teori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, Sametingets egna myndighetskommunikation bidrar till att konstruera ojämlika maktrelationer mellan samer och den svenska staten. Remissvar och pressmeddelanden med Sametinget som avsändare studeras genom en kritisk diskursanalys med fokus på hur kunskap, handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar framställs för de båda aktörerna. LÄS MER

 3. 3. Sametinget, en kolonial rest? : En kvalitativ studie om de samiska partierna, Sametingets roll och deras möjligheter i svensk politik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lars Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Samer; Sameting; politik; partiprogram; lagar; förordningar; mandat; folkstyre; myndighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Sametingets möjligheter att driva de politiska frågor som de samiska partierna går till val med. Studien tar upp vilka frågor som de samiska partierna vill lyfta i Sametinget och hur de vill genomföra partiprogrammet. LÄS MER

 4. 4. Sametingen och deras inflytande på policyprocesser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Björklund Larsen; Julia Hanson; [2015]
  Nyckelord :Sameting; intresseorganisationer; policyprocesser; korporativism; samer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Både Norges och Sveriges regeringar har skapat sametingen i syfte att inkludera samerna i rikspolitiken. Det är dock oklart hur mycket sametingen kan påverka den faktiska politiken. I den här studien utgår vi ifrån teorier om intresseorganisationers möjlighet till inflytande och applicerar dessa på sametinget. LÄS MER