Sökning: "Samförståndslösning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Samförståndslösning.

 1. 1. Inomrättslig medling i mål om vårdnad, boende och umgänge - En analys av medlingsinstitutet i komparation med Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid De La Chapelle; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; medling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar väljer att separera från varandra aktualiseras många rättsliga frågor som berör barnet. Föräldrar kan befinna sig i en konfliktfylld situation. LÄS MER

 2. 2. Multimodala tvistlösningsklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Sandström; [2015]
  Nyckelord :alternativ tvistlösning; avtalsrätt; civilrätt; civilrättskipning; flerstegsklausul; medling; multimodala tvistlösningsklausuler; privat rättskipning; processhinder; processuella avtal; processuella överenskommelser; rätt till domstolsprövning; rättegångshinder; skiljemannarätt; statlig rättskipning; tvistlösning; tvistlösningsklausul; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att studera multimodala tvistlösningsklausuler och försöka reda ut varför den svenska synen på dessa skiljer sig från den angloamerikanska. En multimodal tvistlösningsklausul kan beskrivas som en flerstegsklausul vars syfte är att underlätta för parterna att finna en samförståndslösning med anledning av att tvist uppstått. LÄS MER

 3. 3. Medling i vårdnadstvister : Med fokus på Värmlands tingsrätts arbete med medlingsinstitutet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Tove Phalm; Karin Nordenmalm; [2014]
  Nyckelord :Medling; vårdnadstvist; samarbetssamtal; familjerätt; barnets bästa;

  Sammanfattning : År 2006 tillkom en ny paragraf i föräldrabalken, 6 kap. 18 a §, som gjorde det möjligt för domstolar att förordna om medling i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. Denna ändring gjordes för att lagstiftaren ville markera vikten av att föräldrar når en samförståndslösning i vårdnadstvister. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan samarbetssamtal och inomrättslig medling – i komparation med Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Lindmark; [2014]
  Nyckelord :familjerätt; medling; vårdnad; boende; umgänge; samarbetssamtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje dag beslutar sig föräldrar runt om i Sverige för att de inte längre vill leva tillsammans. Frågan om vem/vilka som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med barnet ska se ut, måste då lösas. I de bästa av fallen kommer föräldrarna själva fram till en bra lösning om hur detta ska fungera. LÄS MER

 5. 5. Särskild medling i dispositiva tvistemål : Om behovet och bruket av medling, samt dess relation till rättskipningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Norlin; [2013]
  Nyckelord :särskild medling; tvistlösning;

  Sammanfattning : This paper deals primarily with the developmental potential and use of court -based mediation in Swedish law, and its relation to court-based conciliation and the judicial procedure as means to end a conflict.  In Chapter 42, Section 17 of the Swedish Code of Judicial Procedure, a judge, before the parties have their main hearing, can act as a mediator between the parties to settle the dispute. LÄS MER