Sökning: "Samhällets krav kvinnor"

Visar resultat 21 - 25 av 32 uppsatser innehållade orden Samhällets krav kvinnor.

 1. 21. Mödrars upplevelse av amningssvårigheter : Analys av bloggar från internet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sahar Azdanlou Ghajar; Ida Gustafson; [2014]
  Nyckelord :Blogs; breastfeeding stories; difficult to breastfeed; feeding difficulties; mothers; Amningsberättelser; amningssvårigheter; bloggar; mödrar; svårt att amma;

  Sammanfattning : Många kvinnor betraktar amning som det naturligaste sättet att ge sitt nyfödda barn föda. Mödrar får information av sjukvården att bröstmjölk innehåller all näring som det nyfödda barnet behöver samt antikroppar som skyddar barnet mot de vanligaste barnsjukdomarna. LÄS MER

 2. 22. "Inget annat alternativ" Kvinnors syn på kollektivtrafiken inför ett hållbart persontransportsystem i Bergsjön, Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Anna Blomqvist; Annika Lekman; [2012-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDet här en studie vars syfte är att undersöka hur planerna för ett hållbart persontransportsystem utvecklas i en storstad med särskild uppmärksamhet på kvinnor i förorter. I en av våra två undersökningar redovisas med hjälp av en kvalitativ metod hur ett hållbart persontransportsystem i Göteborg kan utvecklas, med särskilt fokus på hur förutsättningarna ser ut i området Bergsjön. LÄS MER

 3. 23. Föräldraskap och sexualitet. En studie av föräldrars upplevelser av det gemensamma sexuallivet.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Susanne Lövdén Brefelt; [2012]
  Nyckelord :föräldrar; individualisering; intimitet; reflexivitet; relationer; sexualitet; sexuella skript;

  Sammanfattning : Lövdén Brefelt, S. Föräldraskap och sexualitet. En studie av föräldrars upplevelser av det gemensamma sexuallivet. Examensarbete i sexologi 30 hp. LÄS MER

 4. 24. En mage att vara glad för! : En intervjustudie med gravida kvinnor som har BMI ≥ 30 kg/m2

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Kristin Brattström Edgren; Janne Finnerup Andresen; [2012]
  Nyckelord :Obesity; pregnancy; support; midwife; Fetma; graviditet; stöd; barnmorska;

  Sammanfattning : Enligt WHO är övervikt och fetma ett växande problem världen över. Att vara kvinna och ha ett BMI ≥ 30 kg/m2 innebär risker i samband med en graviditet. LÄS MER

 5. 25. Motvindens moderskap : en studie om moderskap och intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Anna Eriksson; Sandra Holmén; [2011]
  Nyckelord :Moderskap; graviditet; intellektuell funktionsnedsättning; stöd; social konstruktion; empowerment; makt.;

  Sammanfattning : The study seeks to from professionals perspectives describe and analyze the beliefs they have about women with intellectual disabilities and their pregnancy and motherhood. We will also discuss and reflect on the possible support that professionals find important for women to handle pregnancy and motherhood. LÄS MER