Sökning: "Samhällets krav kvinnor"

Visar resultat 21 - 25 av 35 uppsatser innehållade orden Samhällets krav kvinnor.

 1. 21. Det osynliga glastaket : om den låga andelen kvinnliga verkställande direktörer.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Tua Wigforss; Harriet Lubega; [2014]
  Nyckelord :homosocialitet; hegemonisk maskulinitet; glastak; rekrytering; kvotering; positiv särbehandling; homosociality; hegemonic masculinity; glass ceiling; recruitment; intersectionality; CEOs; Chairman; Managing directors; quotas; affirmative action; intersektionalitet; VD:ar; verkställande direktörer; styrelseordförande;

  Sammanfattning : Vi vill med denna studie ta reda på vilka mekanismer, som bidrar till den låga andelen kvinnor bland VD:ar i svenska privata företag och om situationen har förändrats de senaste tio åren. Syftet med uppsatsen är att undersöka glastaket från ett ovanifrån-perspektiv. LÄS MER

 2. 22. Vad är problemet med våldtäkt? En diskursanalys av lagförslag med fokus på samtycke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martina Båtelson; [2014]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2008 utfördes två parallella utredningar som båda skulle ta ställning till om en samtyckeskonstruktion skulle ersätta kravet på våld, hot om brottslig gärning eller otillbörligt utnyttjande av offrets hjälplösa tillstånd i våldtäktsparagrafen. Dessutom utvärderades 2005 års sexualbrottsreform för att se om lagändringarna uppfyllde det tilltänkta syftet. LÄS MER

 3. 23. Handel eller vandel? En diskursanalytisk problematisering av den svenska människohandelsregleringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilda Jurvanen; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; människohandel; prostitution; diskursanalys; criminal law; human trafficking; discourse analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish legislature has decided that sex trafficking is a cynical and lucrative enterprise where vulnerable women and children from poorer countries are ruthlessly exploited. Sex trafficking strips the individual of the chance to enjoy even the most fundamental rights, such as freedom and the right to life. LÄS MER

 4. 24. Mödrars upplevelse av amningssvårigheter : Analys av bloggar från internet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sahar Azdanlou Ghajar; Ida Gustafson; [2014]
  Nyckelord :Blogs; breastfeeding stories; difficult to breastfeed; feeding difficulties; mothers; Amningsberättelser; amningssvårigheter; bloggar; mödrar; svårt att amma;

  Sammanfattning : Många kvinnor betraktar amning som det naturligaste sättet att ge sitt nyfödda barn föda. Mödrar får information av sjukvården att bröstmjölk innehåller all näring som det nyfödda barnet behöver samt antikroppar som skyddar barnet mot de vanligaste barnsjukdomarna. LÄS MER

 5. 25. "Inget annat alternativ" Kvinnors syn på kollektivtrafiken inför ett hållbart persontransportsystem i Bergsjön, Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Anna Blomqvist; Annika Lekman; [2012-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningDet här en studie vars syfte är att undersöka hur planerna för ett hållbart persontransportsystem utvecklas i en storstad med särskild uppmärksamhet på kvinnor i förorter. I en av våra två undersökningar redovisas med hjälp av en kvalitativ metod hur ett hållbart persontransportsystem i Göteborg kan utvecklas, med särskilt fokus på hur förutsättningarna ser ut i området Bergsjön. LÄS MER