Sökning: "Samhällets krav kvinnor"

Visar resultat 6 - 10 av 32 uppsatser innehållade orden Samhällets krav kvinnor.

 1. 6. Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av sexuell dysfunktion efter genomgången mastektomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Beckerdal; Olivia Fermdal; [2018]
  Nyckelord :bröstcancer; mastektomi; sexuell dysfunktion; kroppsuppfattning självkänsla; identitet;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på bröstcancervården då antalet personer som insjuknar i bröstcancer fortsätter att öka i Sverige. Många av de drabbade kvinnorna genomgår mastektomi, vilket i sin tur kan leda till en förändrad självkänsla, kroppsuppfattning och påverka den sexuella hälsan och känslan av kvinnlighet. LÄS MER

 2. 7. Män på gränsen till sammanbrott : En studie av blick och seende i tre noveller från 1930-talets Shanghai

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna Gustafsson Chen; [2018]
  Nyckelord :nysensualister; blick; seende; modernism; modernitet; makt; genus; 1930-tal; Kina; Mu Shiying; Shi Zhecun;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av tre noveller skrivna av författare i den modernistiska grupp från Shanghai som brukar kallas nysensualisterna. Studien tar fasta på de olika sätt som författarna använder sig av blick och seende för att i de analyserade texterna uttrycka maktförhållanden, upphetsning och frustrationer i samband med den dramatiska materiella och intellektuella samhällsomvandling som 1920- och 1930-talets Shanghaibor ställdes inför och som bland annat kraftigt påverkade relationerna mellan män och kvinnor. LÄS MER

 3. 8. Att leva i en förändrad kropp – Mastektomins påverkan hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Jonsson; Maria Olsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Mastektomi; bröstcancer; kroppsförändring; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är idag den mest förekommande cancerformen hos kvinnor, många avde som drabbas tvingas genomgå en mastektomi vilket innebär att hela bröstet eller en del avbröstet tas bort. Brösten associeras starkt med kvinnlighet vilket medför en påverkan påkvinnans självbild, hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 4. 9. Allting är annorlunda här. : En kvalitativ studie om sju kvinnor från Kosovo och deras upplevelse av integration på den svenska arbetsmarknaden i förhållande till en patriarkal familjestruktur.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Snezana Pavlovic; [2017]
  Nyckelord :Stigma; confession; patriarchal family structure; integration; labor market; Stigma; erkännande; patriarkal familjestruktur; integration; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Följande frågor driver denna studie framåt. Hur upplever invandrarkvinnor det svenska samhällets krav på egen försörjning i förhållande till deras förutsättningar gällande familjens förväntningar på dem själva? Hur balanserar de samhällets förväntningar kring egen försörjning i förhållande till familjens förväntningar på sig själva inom familjen?   Den svenska arbetsmarknaden kan vara svår att integrera sig på för alla, inte minst för invandrare som inte behärskar språket. LÄS MER

 5. 10. Det manliga brottsoffret : En studie om balansgången mellan den förväntade styrkan hos maskuliniteter och den ideala svagheten hos brottsoffret

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen; Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Frida Augustsson; Carolina Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Maskulinitetsgörande; ideala offer; polisförhör; viktimologi; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : I samhället tycks det råda konsensus kring att alla brottsoffer ska känna samhällets stöd. I praktiken tycks dock samhällets definition av brottsoffer främst inkludera kvinnor och barn. Det som synliggörs är en brottsofferdiskurs där mannen inte tycks tillmätas samma offerstatus som kvinnan. LÄS MER