Sökning: "Samhälls- och kulturanalytiker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samhälls- och kulturanalytiker.

  1. 1. Vägen till ett arbete : -en studie om hur Samhälls- och kulturanalytiker har gått tillväga i arbetssökningsprocessen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Karin Berglund; Negin Zamanzadeh; [2007]
    Nyckelord :Socialt kapital; socialt nätverk; sökkanaler; Samhälls- och kulturanalytiker; arbetssökningsprocess;

    Sammanfattning : Ett ännu outforskat och mycket intressant område är frågor kring hur unga individer gått tillväga för att skaffa sitt första arbete med koppling till värdet av individens sociala kapital. Socialt kapital har idag, vid sidan av individens utbildning, en avgörande roll för individens position på arbetsmarknaden. LÄS MER