Sökning: "Samhällsansvar ikea"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Samhällsansvar ikea.

 1. 1. CSR:s påverkan på kundrelationer : En fallstudie om Ikeas CSR aktiviteters påverkan på kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alexander Thorell; [2015]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; marknadsföring; kundrelationer; kunders värdeskapande; Ikea; välgörenhetskampanjer; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: CSR:s påverkan på kundrelationer – en fallstudie om Ikeas CSR aktiviteters påverkan på kundrelationer. Kurs: Företagsekonomi III, marknadsföring, 15 hp, 2FE73E. Författare: Alexander Thorell Handledare: Prof. LÄS MER

 2. 2. Värderingar styr företagens sociala hållbarhetsarbete - Mänskliga rättigheter som en del av företagens samhällsansvar

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Rebecca Sundberg; [2012]
  Nyckelord :CSR; Ansvar; Mänskliga Rättigheter; H M; Volvo; IKEA;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag studerat vad Corporate Social Resonsibility (sv. företags samhällsansvar) fyller för funktion när det kommer till implementeringen av de mänskliga rättigheterna i de land som multinationella företag har verksamhet i. LÄS MER

 3. 3. Satsningar på samhällsansvar : Ett långsiktigt arbete startar idag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Moa Åström; Julia Westberg; [2011]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Business Idea; Internal Marketing; Communication; Incorporation; Long-term perspective; Consensus; Corporate Social Responsibility; Samhällsansvar; Affärsidé; Intern marknadsföring; Kommunikation; Överföring; Långsiktighet; Överensstämmelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förutsättningar för företag förändras ständigt. Samtidigt har kunder och anställda fått nya betydelsefulla roller för hur verksamheten utformas och vilka värderingar som företaget arbetar efter. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation av ansvar och öppenhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Nilsson; Johanna Thid; [2007-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledningen beskriver hur intresset för hur företag arbetar med miljö och sociala aspekter harökat under de senaste åren. I och med detta blir kommunikation av dessa frågor en alltviktigare del av företagens arbete. LÄS MER

 5. 5. Stora företag : stort ansvar. En studie om Corporate Social Responsibility i multinationella företag, med exempel från IKEA, SKF och H&M

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Christian Åkerström; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Multinationella företag; CSR; samhällsansvar; uppförandekod; miljöledningssystem; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Multinationella företag har i och med den ökade globaliseringen fått större möjligheter att investera och etablera verksamhet i länder i tredje världen. Företagen i dagens samhälle har en stor betydelse, och de förväntas ta ansvar för sin verksamhet, även då det gäller miljömässiga och sociala förhållanden. LÄS MER