Sökning: "Samhällsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet Samhällsansvar.

 1. 1. Miljöinvesteringsbeslut i privata och kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Frida Kalmertun; Sofia Nork; [2021]
  Nyckelord :real estate owners; private; municipal; environmental investments; investment decisions; fastighetsägare; privat; kommunalt; miljöinvesteringar; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : I och med att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av Sveriges miljöpåverkan har aktörer inom branschen stora möjligheter att genom miljömässiga investeringar påverka fastigheternas klimatavtryck. Grundtanken är att investeringar genomförs om de är lönsamma men eftersom syftet med miljöinvesteringar även är att uppnå positiva miljöeffekter spelar mer än den ekonomiska aspekten roll. LÄS MER

 2. 2. Fake news, clickbait och konkurrens : En kvantitativ studie om nyhetsorganisationers etiska samhällsansvar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Lönnqvist; [2021]
  Nyckelord :Fake News; Clickbait; Competition; CSR; Ethics; Morals; News Media; Fejknyheter; clickbait; konkurrens; CSR; etik; moral; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Fake news has long been a part of the news landscape but has in recent times, as the market for online news has grown, become an increasingly occurring problem in contemporary news media and society. By analyzing the content published by the largest American news organizations this thesis provides an overview of the occurrence of fake news and clickbait on the competitive news market. LÄS MER

 3. 3. Svenska Spel och LeoVegas CSR-arbete : En studie som syftar till att undersöka och jämföra Svenska Spels och LeoVegas CSR-arbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Leon Kedevik; Charlie Thelin; [2021]
  Nyckelord :CSR; Svenska Spel; LeoVegas; Carroll’s CSR pyramid; gambling company; Social responsibility; CSR; Svenska Spel; LeoVegas; Carroll’s CSR pyramid; Spelbolag; Samhällsansvar;

  Sammanfattning : Att spela om pengar online kan till grunden ses som en form av underhållning, dock kan det också urskiljas en stor problematik relaterat till denna underhållning. Antalet personer som har ett spelberoende ökar i oroande takt och i all denna uppståndelse kan man fundera kring vad spelbolagen själva har för ansvar i frågan. LÄS MER

 4. 4. Kommuners arbete för industriell och urban symbios : Erfarenheter och utformning av ett verktyg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofie Nyman; Alice Engström; [2021]
  Nyckelord :industrial symbiosis; urban symbiosis; tools for industrial and urban symbiosis; municipal sustainability work; environmental strategic work; industriell symbios; urban symbios; verktyg för industriell och urban symbios; kommuners hållbarhetsarbete; miljöstrategiskt arbete;

  Sammanfattning : As the world's population increases, so does the use of resources and thus also the amount of waste. This is an unsustainable resource use trend, with low resource efficiency and high throughput, but can be counteracted with a circular economy. In recent years, an increasing number of initiatives have been taken to strengthen sustainability work. LÄS MER

 5. 5. ESG-betyg och Företagsrisk : En kvantitativ studie på 591 europeiska företag om ESG-betygets effekt på företagsrisk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jens Lahti; Lovisa Westgärds; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG-betyg; E-; S- och G-betyg; företagsrisk; total risk;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens hållbarhetsarbete har fått större betydelse för företag och dess intressenter, ett bristande hållbarhetsarbete kan anses riskfyllt och resultera i högre kostnader. Intresset för att studera företags hållbarhetsarbetes påverkan på företagsrisken växte fram. LÄS MER