Sökning: "Samhällsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet Samhällsansvar.

 1. 1. Är det värt att stanna? : En motivationsstudie om sjuksköterskor i offentlig sektors arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Simon Rångeby; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Sverige är ett land som är i framkant med väldigt mycket. Allt ifrån den senaste innovativa tekniken, till trygga arbetsreformer som gör att vi kan slå oss på bröstet som ett land med rik och trygg välfärd. Allt är dock inte choklad och rosor. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering i en svensk förvaltningsmyndighet : En kvalitativ fallstudie på Myndighet X

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Walfridson; Andreas Bergström; [2019]
  Nyckelord :Risk; Enterprise Risk Management; Svensk förvaltningsmyndighet; Samhällsviktig verksamhet; Förordningen om intern styrning och kontroll;

  Sammanfattning :   Bakgrund: Riskhantering har blivit en viktig aktivitet i offentliga såväl som privata organisationer. Svenska förvaltningsmyndigheter ställs inför allt högre krav att effektivisera sina verksamheter samtidigt som de har ett samhällsansvar för att skydda verksamheten från allvarliga störningar som kan ha en påverkan på landets funktionalitet och befolkningens välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Integration of sustainable management in retail : A case study of The Lobby - AMF Fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Torun Axelius; Josefine Hellström; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; environmental management system; e-commerce; Företags samhällsansvar; miljöledningssystem; livscykelanalys; e-handel;

  Sammanfattning : The increasing environmental problems have today become global and changes are dras-tically needed in all levels of society. Customers’ buying behaviour can play a big partand it is possible to both contribute to a more sustainable world and add economic valueto a business, but new sustainable business models are needed. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar investeringsprocessen : - En komparativ fallstudie om de främsta faktorerna som påverkar investeringsprocessen i svenska kommunägda bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Persson; Sally Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investment process; factors affecting the investment process; municipalhousing company; public good; investments in real estate; Investeringsprocess; faktorer som påverkar investeringsprocessen; kommunägda bostadsbolag; allmännytta; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investeringar i företag och samhälle bidrar till en ökad BNPtillväxt därför är det av betydande vikt att identifiera investeringsbegreppet. Investeringar är även avgörande för ett företags framtida överlevnad därav är det viktigt att förstå investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER

 5. 5. Försköna bilden eller beskriva verkligheten? : En studie om Impression Management i hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanja Pucar; Louise Håkanson; [2019]
  Nyckelord :Impression management; hållbarhetsredovisning; kvalitativ; innehållsanalys; OIM-taktiker;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i de ökade krav om samhällsansvar som ställs på företag. Kravenresulterar i att företagen antingen tar större ansvar eller framställer sig som att de tar störreansvar. LÄS MER