Sökning: "Samhällsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet Samhällsansvar.

 1. 1. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER

 2. 2. "Det stavas inte konsumentskydd, utan pengar" : En kritisk retorikanalys av hur CSR kommuniceras i Svenska Spels marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonas Johansson; Ted Johansson; [2020]
  Nyckelord :CSR; advertising; market communication; Svenska Spel; gambling addiction; CSR; reklam; marknadskommunikation; Svenska Spel; spelmissbruk;

  Sammanfattning : In society today, it has become more common that companies are expected to strive against following a Corporate Social Responsibility. The concept of CSR involves the responsibility every company have towards the society and has it roots in economic, social and environmental standpoints. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av hållbarhetsredovisning : En dokumentstudie av fyra europeiska flygbolags hållbarhetsredovisning och deras utveckling mellan år 2008 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Didi Nordberg; Westien Viktoria; [2020]
  Nyckelord :CSR; sustainability; European aviation industry; development process; GRI; TBL; Carroll’s pyramide; Stakeholder theory; literature review; CSR; hållbarhetsredovisning; europeiska flygbolag; utveckling; GRI; TBL; Carroll’s pyramid; intressentmodellen; dokumentstudie;

  Sammanfattning : Företags ansvar för deras samhällspåverkan resulterade i begreppet CSR. Företagens samhällsansvar utgörs av att minimera de negativa konsekvenserna företagets verksamhet medför ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En aktuell bransch som vänt i fokus är flygbranschen. LÄS MER

 4. 4. Är det värt att stanna? : En motivationsstudie om sjuksköterskor i offentlig sektors arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Simon Rångeby; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Sverige är ett land som är i framkant med väldigt mycket. Allt ifrån den senaste innovativa tekniken, till trygga arbetsreformer som gör att vi kan slå oss på bröstet som ett land med rik och trygg välfärd. Allt är dock inte choklad och rosor. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning som manipulation? : En studie om legitimitet inom klädbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louice Nilsson; Felix Gunnervald; [2019]
  Nyckelord :CSR; legitimacy; sustainability reporting; social sustainability; garment industry; CSR; legitimitet; hållbarhetsredovisning; social hållbarhet; klädbranschen;

  Sammanfattning : Organisationer verkar i en värld med ständig övervakning och kontroll från omgivningens högt ställda normer och förväntningar. Företagens arbete med hållbar utveckling är inte längre en frivillighet om de ska överleva i den konkurrensinriktade och lätt utbytbara affärsmiljön. LÄS MER