Sökning: "Samhällsengagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Samhällsengagemang.

 1. 1. Lokal dagspress- fortfarande lokal?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joakim Johansson; [2020]
  Nyckelord :lokala nyheter; lokal prägel; demokrati; mångfald; ägarkoncentration; Stampen media;

  Sammanfattning : Det finns farhågor att den ökade ägarkoncentrationen i mediebranschen gällande lokaladagstidningar riskerar att påverka innehållet för dess läsare. Allt mer material hämtas från externaaktörer, såsom nyhetsbyråer och kommunikationsavdelningar. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars delaktighet och engagemang i samhället i relation till hälsa : En kvaitativ studie som belyser here 4U:s toleransutbildning i förhållande till ungdomars personliga utveckling och delaktighet samt engagemang i samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Bennersand; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; here 4U; kvalitativ studie; personlig utveckling; samhällsengagemang; toleransutbildning;

  Sammanfattning : The risk for an adolescent to develop risk behaviors decrease when he/she feels to be included in and to have an influence on the society. Previous research shows that opportunities for young people to feel involved in the society are limited. Every year, here 4U offers a tolerance-education to young people. LÄS MER

 3. 3. En studie om hur deltagandet i hyperlokala nätgemenskaper kan främja gemenskap mellan boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Angelica Do; Malin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :sociala medier; hyperlokal nätgemenskap; nätgemenskap; gemenskap;

  Sammanfattning : Användningen av sociala medier har spridit till nya användningsområden. Då sociala medier gör det möjligt för människor att interagera med andra, utbyta åsikter och tankar tillsammans med förmågan att snabbt kunna sprida nyheter och information så bidrar sociala medier med en digital plattform för hyperlokala nätgemenskaper att växa fram. LÄS MER

 4. 4. Hand i hand mot gemenskap : Invånares deltagande för trygghet och relationsskapande i ett “särskilt utsatt område”

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emma Björk; [2020]
  Nyckelord :Social Anthropology; integration; deprived neighbourhood; community participation; social engagement; community; social comfort; social reassurance; social boundaries; fellowship; relations; Sweden; Linköping; Skäggetorp; socialantropologi; integration; utsatt område; samhällsengagemang; samhällsdeltagande; gemenskap; trygghet; sociala gränser; relationer; Sverige; Linköping; Skäggetorp;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka vad invånares samhällsengagemang i ett ”särskilt utsatt område” i form av trygghetsvandringar och samrådsmöten kan säga om integration. Genom etnografiskt fältarbete och deltagande observation ämnar studien fånga deltagarnas perspektiv på sitt engagemang, undersöka vad engagemanget har för inverkan på lokalsamhället och invånarnas känsla av trygghet, samt vad samhällsdeltagandet och dess inverkan kan säga om integration. LÄS MER

 5. 5. TOUJOURS EDDY? Entre fiction et réalité : une étude sur la relation ambiguë entre Édouard Louis et son oeuvre 'En finir avec Eddy Bellegueule'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Evelina Arvén; [2019-01-31]
  Nyckelord :franska; Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; autofiktion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en bred romananalys som undersöker förhållandet mellan den franska författaren Édouard Louis och hans självbiografiska roman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (En finir avec Eddy Bellegueule) från 2014. Syftet är att kritiskt undersöka författarens egen syn på sitt verk och att i sin tur studera hur verket återspeglar författaren och förmedlar hans sociologiska och politiska avsikter, samt att ta reda på huruvida hans smärtsamma förflutna påverkar relationen författare-verk. LÄS MER