Sökning: "Samhällsengagemang"

Visar resultat 11 - 15 av 53 uppsatser innehållade ordet Samhällsengagemang.

 1. 11. Hållbar produktion i svenska tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :MURSAL HASSAS; MARYAM TARIK HAMAD; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens produktion är hållbarhet en viktig aspekt. Utan en hållbarhetssyn påverkas inte bara ekonomin och miljön negativt utan också människan och dess framtida generationer. LÄS MER

 2. 12. Varför sponsrar företag damlag? : Är det marknadsföring, CSR eller båda?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Charlotta Mård; Lejla Salihu; [2018]
  Nyckelord :Sponsoring; Corporate Social Responsibility; Sakrelaterad marknadsföring; Genus; Samhällsengagemang;

  Sammanfattning : Frågeställningar Varför sponsrar företag damlag? Vilka kopplingar finns mellan företagens sponsringsstrategier och deras CSR- arbete? Syfte Studien ska undersöka varför företagen sponsrar damlag och om det finns någon koppling mellan företagens sponsringsstrategier och deras CSR-arbete. Metod Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt, där vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att man ställer frågor till respondenter, men det handlar minst lika mycket om att omsorgsfullt lyssna på svaren som respondenten ger. LÄS MER

 3. 13. Ett modernt sätt att vinna poäng : Hållbarhetsredovisning i svenska elitfotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jacob Cronhag; Mattias Pilebäck; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainability; CSR; Citizenship; Football Clubs; Legitimacy; Allsvenskan; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhet; CSR; Samhällsengagemang; Fotbollsklubbar; Legitimitet; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Svensk fotboll är den största folkrörelsen i Sverige och engagerar miljontals människor varje år. Elitklubbarna lägger stora resurser på hållbarhetsarbete i olika former för att ge tillbaka till samhället, och stärka den egna klubben. LÄS MER

 4. 14. Politiskt engagemang : Med fokus på assyrier och syrianer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nuel Nuel; [2017]
  Nyckelord :Assyrier och syrianer; Politiskt engagemang; Samhällsengagemang; Deltagande;

  Sammanfattning : The purpose of the current case-study is to bring further knowledge to the field of political science of political participation amoung the group assyrians and syriacs in Sweden. Furthermore, the fundamental research question investigate which ways assyrians and syriacs engage in the political field. LÄS MER

 5. 15. Att skapa samhällsengagemang : FATTAs kommunikation över sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elin Sunnanängs; Karin Vikström; [2016]
  Nyckelord :samhällsengagemang; känslor; gemenskap; klicktivism; kollektiv identitet;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the thesis is to investigate organisation’s ability to create civic engagement by communicating through social media and to examine the characteristics of this engagement. The thesis also aims to investigate whether a collective identity is created and in what ways it may contribute to the civic engagement. LÄS MER