Sökning: "Samhällsfastigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Samhällsfastigheter.

 1. 1. Leasing Risks and Commercial Real Estate : A Study on the Relationship Between Risk Premium and Leasing Risks

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Peter Bohman; Erik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Credit rating; Information transparency; asymmetric information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; yields; Leasing risks; occupier; tenant risks; Kreditvärdighet; Informations transparens; asymmetrisk information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; avkastningskrav; hyresgästrisk; hyresgäst; motpartsrisk;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis paper is to evaluate what the current market practice of real estatevaluation and investment decisions is when it comes to different leasing risks and the risk premium.With regard to some of the ongoing trends within real estate, it is believed that investor preferencesaffect the market practice and the underlying theories of valuation does not fully comply to the currentmarket practice. LÄS MER

 2. 2. Osäkerhet och risk vid bedömning av restvärdet för Samhällsfastigheter : En fallstudie av hur fastighetsvärderare hanterar restvärdet för samhällsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Salvage value; residual value; terminal value; risk; uncertainty; public property; social infrastructure; Restvärde; Samhällsfastigheter; Restvärdesrisk; Social infrastruktur;

  Sammanfattning : I marknadsrapporter går att läsa att samhällsfastigheter är en lågriskplacering där investerare söker säker hamn när det börjar blåsa. I Catella Property Forecast (2019) bedöms samhällsfastigheter som låg risk med medel-till-hög avkastning. LÄS MER

 3. 3. Should municipalities in Sweden own or rent their public school premises?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Chanel Braddon; Elin Westergren; [2016]
  Nyckelord :Public schools; owning; renting; social economic value; Kommunal skola; hyra; äga; samhällsekonomi; investeringsbedömning;

  Sammanfattning : According to the conducted survey the majority of municipalities in Sweden own their municipalschool premises, and only a few municipalities hire that type of premises. The reason whymunicipalities own their schools varies. LÄS MER

 4. 4. Housing for asylum-seekers and new citizens, an investment perspective on different kinds of solutions in relation to economic integration

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emilia Alexandrie Valo; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The number of refugees worldwide has reached record levels in recent years. Sweden experienced a sharp increase of refugees in 2015 that lead to a shortage of accommodations. LÄS MER

 5. 5. Hyressättning av samhällsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Björck; Carl-William Sivertson; [2015]
  Nyckelord :Social real estates; Retirement homes; Schools; Rent levels; Turnover-based; rents; Market trends; Samhällsfastigheter; Hyressättning; Skola; Äldreboende; Omsättningsbaserade hyror; Marknadstrender; Hyresförhållande;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har ett nytt segment öppnats på fastighetsmarknaden,nämligen marknaden för samhällsfastigheter. Politiska beslut från tidigt 90-tal hargjort det möjligt för privata aktörer att etablera friskolor och äldreboenden.Reformerna har möjliggjort att även investera i verksamheternas lokaler. LÄS MER