Sökning: "Samhällsgeografi"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Samhällsgeografi.

 1. 1. Offentlig konst och upplevd trygghet : Uppsalas arbete för offentlig konst med fokus på trygghetsskapande i gång- och cykeltunnlar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ebba Lundell; [2020]
  Nyckelord :samhällsplanering; samhällsgeografi; trygghet; planering; offentlig konst;

  Sammanfattning : Den offentliga konsten har fått ta allt mer plats inom stadsplaneringen och är numera en självklar del av den. I denna undersökning beskrivs varför den offentliga konsten blivit en självklar del i stadsplaneringen och varför den kan bidra till upplevd trygghet. LÄS MER

 2. 2. Ut på tur : — En kvalitativ och kvantitativ studie om lärares förutsättningar och möjligheter att genomföra fältstudier och exkursioner med fokus på årskurserna 7-9.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Oscar Ålund; [2020]
  Nyckelord :geografi; fältstudier; exkursioner; LGR 11; nationella proven.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vad lärare har för förutsättningar och möjligheter att genomföra fältstudier i årskurserna 7-9. Detta görs både kvalitativt och kvantitativt genom en enkätstudie och en intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. I landhöjninges spår : En studie i natur och samhällsgeografi i Krok By på ön Nagu i den finska skärgården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Christer Högberg; [2016]
  Nyckelord :Landhöjning; Geologi; Finland; sammhällsgeografi; inlandsisen.;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer jag att studera landskapet i Krok By som ligger i den sydvästra delen av Nagu i den finska skärgården. De element som skapat Finland är att under en omvälvande tid som kallas lopiska orogenesen pressades vulkanbågar ihop mot den baltiska skölden och skapade den första berggrunden i östersjölandskapet. LÄS MER

 4. 4. Ett Ideologiskt hem - En kritisk analys av folkhemstankens ingångsvärden och ideologiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Claes Hänström; [2015]
  Nyckelord :Finanskris; Bostadskris; Samhällsomvandling; Folkhemmet; Per Albin Hansson; Acceptera; Gunnar Asplund; Kritisk teori; Ideologikritik; Frankfurtskolan; Makt; Maktanalys; Livsstil; Funktionalism; Modernism; Industrialism; Kapitalism; Samhällsgeografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker folkhemstankens ideologiska utveckling utifrån texterna Folkhemstalet (Hansson, 2012) och Acceptera (Asplund et al., 1931). LÄS MER

 5. 5. Sustainable Dublin : a critical assessment of the Dublin City Development Plan from a sustainable development aspect

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Samhällsgeografi och etnologi

  Författare :Anna-Lena Yngve; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis the Dublin City Development Plan 2005-2011 has been critically assessed in order to establish how well sustainability aspects have been considered. For this purpose, policy documents of sustainable development at international, national, regional, and local levels have been studied in order to compare their objectives with the objectives set out in the Dublin City Development Plan 2005-2011. LÄS MER